Chuyển mục đích sử dụng đất tại quận Thủ Đức

  • 196
  • 16/11/2022
  • Post by Minh Văn

Chuyển mục đích sử dụng đất tại quận Thủ Đức – Đất Thủ Đức điều kiện để lên Thổ Cư.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại quận Thủ Đức? Vợ chồng tôi muốn mua một miếng đất tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để làm nhà với diện tích 48,5 m2. Toàn bộ miếng đất này có sổ đỏ là đất vườn, 3 năm trước người chủ đất cắt thành 5 miếng có diện tích bằng nhau như trên và bán cho người khác. Vậy vợ chồng tôi mua rồi.

Thứ nhất về chuyển mục đích sử dụng đất tại quận Thủ Đức

Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Như vậy, bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa màu sang đất ở thì cần xin phép cơ quan có thẩm quyền. Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, nhu cầu sử dụng đất thực tế, cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ của bạn để xác định có cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

Về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa màu sang đất ở bạn vui lòng tham khảo bài viết: Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở.

Giá đất Thủ Đức năm 2023 mới nhất

Thứ hai về tách thửa đất tại quận Thủ Đức

Theo nguyên tắc tại Khoản 4 Điều 144 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 144. Đất ở tại đô thị

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.”

Như vậy, việc tách thửa phải tuân thủ quy định của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh:

“Điều 5. Quy định về tách thửa các loại đất

1. Tách thửa đất ở:

b) Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới) như sau:

Khu vực

Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa

Khu vực 1:gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.
Khu vực 2:gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện. tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.
Khu vực 3:gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn). tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

 

Như vậy về đất Thủ Đức

Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất ở trong địa bàn quận Thủ Đức là không nhỏ hơn 50 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m.

Đối với trường hợp của bạn: gia đình bạn mua đất có diện tích 48.5 m2 mà diện tích này nhỏ hơn diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa. Do đó gia đình bạn không được phép tách thửa thành một sổ riêng.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về: Chuyển mục đích sử dụng đất tại quận Thủ Đức.

[simple-social-share]