Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng

 • 4092
 • 21/11/2018
 • Post by admin

Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trong bối cảnh đất nước đang trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, những công trình đầu tư xây dựng ngày càng nhiều thêm. Tuy nhiên, quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng không phải là chuyện của ngày một ngày hai, nó phải trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Dưới đây là sơ lược về quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Thỏa thuận địa điểm và quy hoạch với cơ quan quản lý cấp địa phương (UBND cấp quận)

Nhà thầu trình văn bản thỏa thuận địa điểm tại sở Kế hoạch và đầu tư bao gồm: Đơn đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư, Bản sao giấy phép thành lập doanh nghiệp, Phương án sơ bộ về dự án đầu tư xây dựng, Sơ đồ vị trí xây dựng, Bản chứng minh nguồn gốc đất đai, mặt bằng,…

Các cơ quan có thẩm quyền sau đó sẽ tổ chức khảo sát địa điểm, tổng hợp trình cho UBND Tỉnh, nếu hợp lý sẽ đi đến ký văn bản thỏa thuận địa điểm.

Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch kiến trúc phê duyệt)

 • Đơn vị xin thỏa thuận quy hoạch kiến trúc tự chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật
 • Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Tỉnh trực thuộc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp tục xem xét hồ sơ và trả kết quả cho bên nhà yêu cầu. Còn nếu không hợp lệ thì tiếp tục hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ.
 • Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Tỉnh trực thuộc.

Thẩm định thiết kế cơ sở (Sở xây dựng)

 • Đối với trường hợp thiết kế một bước, có thể sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.
 • Đối với trường hợp thiết kế hai bước, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công được gộp lại thành một bước gọi là bước thiết kế bản vẽ thi công.
 • Đối với trường hợp thiết kế ba bước, việc thực hiện thiết kế do người đầu tư quyết định.

Trình duyệt dự án đầu tư xây dựng (UBND Thành phố)

Sau khi bản thiết kế được thẩm định bởi sở xây dựng, dự án đầu tư xây dựng sẽ được trình lên UBND Thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, muốn lập một dự án đầu tư xây dựng có hiệu quả, chất lượng, nhà đầu tư phải thực hiện nhiều công việc phức tạp như:

 • Nghiên cứu đánh giá thị trường đầu tư
 • Xác định thời điểm và quy mô dự án đầu tư xây dựng
 • Lựa chọn hình thức đầu tư hợp lý để thúc đẩy quá trình xây dựng phát triển.
 • Tiến hành các địa bàn khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư.

Sau khi tiến hành công việc trên, nhà đầu tư thực hiện việc lập dự án đầu tư. Dự án đầu tư được biểu hiện trên hai văn kiện quan trọng nhất: Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi. Đây là hai văn bản quan trọng, quyết định rất lớn đến sự phát triển của dự án.

Tiến hành thi công công trình

Quá trình thi công dự án công trình đầu tư xây dựng phải đảm bảo thực hiện những yêu cầu đặt ra trong dự án. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, không thể tránh khỏi những trường hợp không lường trước, đòi hỏi người quản lý dự án đầu tư xây dựng phải linh hoạt, chủ động để thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

[simple-social-share]